Freie Termine ab: Freitag, 13.12.19 (abhängig von PLZ)