Freie Termine ab: Freitag, 06.10.23 (abhängig von PLZ)