Freie Termine ab: Freitag, 28.02.20 (abhängig von PLZ)