Freie Termine ab: Freitag, 26.07.24 (abhängig von PLZ)